# Nazwa użytkownika Przewaga nad osobą niżej Grupy Status